Hyr parkeringsplats

Välkommen till vår serviceportal!

Endast för boende i Brf Råckringen.
Notera att om en lägenhet bokar fler än 1 plats så kan plats nr 2 komma att sägas upp om annan boende behöver den.
Missbruk beivras och kan medföra att avtalet sägs upp omgående och att kontrollavgift sätts på bilen.