Hyr parkeringsplats

Välkommen till vår serviceportal!

Boendeparkering: Endast för boende hos Poseidon Maronigatan 7-29 eller Skandiafastigheter Marconigatan 33 A & B.
Man måste vara skriven i lägenheten för att få hyra plats, annars kan platsen komma att sägas upp.
Parkering sker på P-fält B, se separat karta som fås genom att maila uthyrning@apcoa.
se.
På städnätter är det tillåtet att parkera även på P-fält C.
Personalparkering: Parkering dagtid på plan 4-5 i p-hus P-fält B alternativt plan 3 i P-hus P-fält A.
Endast område märkt med "personalparkering" får användas, i annat fall tillkommer avgifter på bilen.
Notera: För att nyttja 3 fria timmar på dagtid kan P-fält C användas.