Om service portalen

Information

APCOA PARKING Sverige är en ledande aktör inom svensk parkeringsservice. Huvudverksamheten är inriktad på etablering och drift av parkeringsanläggningar. Företaget har ca 200 anställda och närmare 1000 parkerings- och övervakningsuppdrag i ett 10-tal städer i Sverige.

APCOA PARKING Sverigeär ett helägt dotterbolag till EuroPark Skandinavia AS, som sedan 1999 tillhör APCOA Parking AG, Europas största parkeringskoncern (www.apcoa.eu). Moderbolaget har 4 500 anställda. Inom koncernen kan vi uppvisa bred erfarenhet och hög kompetens inom alla typer av parkeringslösningar, såväl stora som små. Den totala verksamheten omfattar hela 4 100 parkeringsanläggningar och ca 1 200 000 P-platser.

Det skandinaviska huvudkontoret är placerat i Norge. EuroPark Skandinavia driver sammanlagt över 500 parkeringsanläggningar i ca 60 städer i Norden. Detta gör APCOA Parking till det största parkeringsbolaget i Norden.

Värderingar, Kompetens

  • Korrekthet - Arbetet kännetecknas av noggrannhet, kvalitetssäkring och kontinuitet. Vi strävar efter att ständigt förbättra oss och utveckla företaget och parkeringsbranschen som helhet.
  • Open-minded - Vi är öppna och ärliga i allt vi gör. Vi har inga dolda agendor eller hemligheter för uppdragsgivare, kunder eller allmänhet.
  • Medmänsklighet - Alla kan begå misstag. Detta genomsyrar vår syn på kontrollavgiftsärenden och de människor vi kommer i kontakt med.
  • Personlighet - Vi är ett företag med människor som arbetar för människor. Anställda och kunder ska bemötas med respekt och få möjlighet att framföra sina åsikter.
  • Enkelhet - Det ska vara enkelt att parkera hos oss. Regler och anvisningar ska alltid vara tydliga. Vi ska alltid se på parkeringstjänster från ett kundperspektiv och utforma dessa därefter.
  • Trovärdighet - Allt vi gör kännetecknas av långsiktighet. Den snabbaste lösningen behöver inte alltid vara den bästa. Kvalitet och professionalitet måste utgöra grunden för alla beslut, nu och i framtiden.
  • Engagemang - Vi erbjuder mer än enbart parkeringsplatser. Vi är stolta över vår kunskap och att hela tiden vilja leverera helhetslösningar som utmanar och utvecklar. Det skall märkas.
  • Närvaro - Vi finns där vi behövs och är alltid anträffbara oavsett tid på dygnet eller året. Genom att synas och märkas bidrar vi till ökad säkerhet och trygghet.
  • Samsyn - Varje uppdrag är unikt. Därför försöker vi alltid tillsammans med kunden göra lokala anpassningar som gynnar alla parter.

Cookies