Välj parkeringstyp och storlek

Läs gärna igenom 'Så här hyr du plats hos oss' till höger innan du börjar!

Välj vilken plats och tilläggstjänster som du vill ha.

Parkering

Docentgatan 16-20 Victoria Park

Docentgatan 16
21552 Malmö

Reserverade platser utomhus som hör till Victoria Park. OBS att numreringen finns på båda sidor om huset närmast huset. Parkeringar på motsatta sidan hör till annan fastighet så var noga med att ta rätt nummer

 
Parkeringsplats och typ
Kvantitet
Det finns inga lediga platser av den här produkten
Du kan ställa dig i kö för en 47083 Reserverad
Pris: 250 kr inkl moms
Kostnad för köplats (per påbörjat år): 0,0 sek inkl moms