Välj parkeringstyp och storlek

Läs gärna igenom 'Så här hyr du plats hos oss' till höger innan du börjar!

Välj vilken plats och tilläggstjänster som du vill ha.

Parkering

3560 Fyrisborg

Fyrisborgsgatan 1-5
Uppsala

Utomhusparkering, oreserverade platser. Digitala tillstånd behövs. 

Parkering ska ske på Zon A

Laddplatser finns på Zon E, där får man endast ladda om man hyr oreserverad laddplats samt även har ett konto hos E-ways. Beställ konto på eways.se och ange koden FYRIS 

Samhallanställda har ett specialpris som ENDAST gäller för Samhalls anställda. Missbruk beivras och kan medföra att bilen får kontrollavgift samt att avtalet sägs upp

 
Parkeringsplats och typ
Kvantitet
3560 Oreserverad samhall
Pris: 287,5 kr inkl moms
3560 Zon A oreserverad
Pris: 431,25 kr inkl moms
3560 Zon E oreserverad El
Pris: 1150 kr inkl moms