Välj parkeringstyp och storlek

Läs gärna igenom 'Så här hyr du plats hos oss' till höger innan du börjar!

Välj vilken plats och tilläggstjänster som du vill ha.

Parkering

Hålsjön 2 och Svansjön 4 (Hålsjögatan 5-41/Svansjögatan 35-57) UTOMHUSPARKERING

Hålsjögatan 3-43
21766 Malmö

Oreserverade platser utomhus på parkeringsytor som tillhör Stenas fastigheter på  Hålsjögatan 3-41 och Svansjögatan 31-57

Digitalt tillstånd krävs. Parkering kan ske på Bellevugårdens centrum alternativt på Hålsjögatan, se skyltning på plats. 

OBS! Endast boende i Stenas fastigheter Hålsjön 2 och Svansjön 4 får hyra plats dygnet runt eller natt. Missbruk beivras och kan medföra att avtalet sägs upp och att kontrollavgift sätts på bilen. 

OBS DYGNET RUNT OCH NATT ÄR ENDAST FÖR BOENDE i STENAS FASTIGHETER, ENDAST EN PLATS PER LÄGENHET.

Hyr man plats utan att vara boende kommer kontrollavgift sättas på bilen!!

Andra än boende får hyra parkering dagtid, vardagar mellan 06:00-18:00

På Hålsjögatan kan man även hyra plats nattetid mellan 17:00-08:00 alla dagar 

El-platser finns att hyra på Hålsjögatan 3, endast el-/hybridbilar får hyra dessa. Elavgift betalas med app. När bilen inte har pågående laddning ska den flyttas till annan plats

  

 
Parkeringsplats och typ
Kvantitet
Nattparkering 17:00-08:00 endast på Hålsjögatan
Pris: 280 kr inkl moms
Det finns inga lediga platser av den här produkten
Du kan ställa dig i kö för en Oreserverad plats dygnet runt
Pris: 315 kr inkl moms
Kostnad för köplats (per påbörjat år): 0,0 sek inkl moms
Det finns inga lediga platser av den här produkten
Du kan ställa dig i kö för en Oreserverad vardagar 06:00-18:00
Pris: 315 kr inkl moms
Kostnad för köplats (per påbörjat år): 0,0 sek inkl moms