Välj parkeringstyp och storlek

Läs gärna igenom 'Så här hyr du plats hos oss' till höger innan du börjar!

Välj vilken plats och tilläggstjänster som du vill ha.

Parkering

Tycho Brahesväg 1

Tycho Brahes väg
22363 Lund

Oreserverade platser utomhus.

Digitalt tillstånd krävs.

Parkeringsplats och typ